Jak wychować kibica na szóstkę? Na lekcji wychowawczej i wuefie

Kibic to człowiek kulturalny, brzydzący się przemocą, tolerancyjny, szanujący innych i postępujący fair play? Dziś brzmi trochę fantastycznie, ale kto wie... W młodzieży nadzieja. Wkrótce w Lubuskiem wystartuje program "Kibic na 6".
Wszystko zaczęło się od tego, że 11-letnia córka posła Waldemara Sługockiego była na obozie sportowym z młodzieżą Gorzowa i z Zielonej Góry. Świetnie się wszyscy bawili, ale zdarzało się, że młodzież zaczynała śpiewać piosenki kibicowskie. - Ojciec dziewczynki opowiedział mi o tym i wspólnie zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby wzorce z aren i stadionów sportowych nie dominowały podczas takich spotkań dzieci - mówi Jerzy Ostrouch, wojewoda lubuski.

Tak powstał pomysł programu "Kibic na 6", który będzie wprowadzany w szkołach w następnym semestrze. Program ma kształtować pozytywne zachowania dzieci i młodzieży podczas wydarzeń sportowych, przeciwdziałać przemocy, uczyć tolerancji i postępowania fair play w codziennym życiu i w relacjach z rówieśnikami.

Dzięki programowi "Kibic na 6" lubuskie szkoły będą mogły systemowo, według umiejętnie zaplanowanych działań, zapobiegać agresji podczas imprez sportowych, uczyć młodzież kulturalnego funkcjonowania w grupie, pozytywnego wpływu na rówieśników.

- Często nie doceniamy roli kibicowania. A kibicowanie to jednak współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem, powstrzymywanie się przed agresją. To wszystko daje podwaliny dla kształtowania dobrego obywatela. Chcemy pokazywać pozytywne wzorce kibicowania, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, w momencie kryzysu - wyjaśnia Jerzy Ostrouch.

Partnerem wojewody w tym programie jest Lubuskie Kuratorium Oświaty.

- Powinniśmy przygotować młodych Lubuszan, aby w sposób świadomy, kulturalny i zgodny z zasadami fair play brali udział w wydarzeniach sportowych i tak je odbierali. To oznacza, że potrzebna jest praca wychowawcza. Chcemy zaangażować dyrektorów i nauczycieli do przeprowadzania w szkołach lekcji wychowawczych i lekcji wuefu w oparciu o specjalne scenariusze - mówi Radosław Wróblewski, wicekurator.

Program już przed inauguracją cieszy się zainteresowaniem. Na ogłoszony przez kuratorium konkurs wpłynęło prawie sto scenariuszy lekcyjnych na temat kibicowania. A na konkurs plastyczny pod tym hasłem uczniowie wykonali ponad 1,1 tys. prac.

Program "Kibic na 6" będzie realizowany przy bliskiej współpracy i pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a jego prezes Andrzej Kraśnicki będzie w czwartek w Filharmonii Gorzowskiej na inauguracji przedsięwzięcia. Do Gorzowa przyjedzie również Robert Korzeniowski, słynny chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski. Jest jednym z ambasadorów projektu, a pozostali sprzymierzeńcy to m.in. wioślarze Tomasz Kucharski i Michał Jeliński czy siatkarz Sebastian Świderski.

W czwartek 30 stycznia o godz. 11 w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się gala inaugurująca cykl spotkań i wydarzeń związanych z programem "Kibic na 6". O "kibicowaniu na szóstkę" opowiadać będą m.in. Andrzej Kraśnicki, prezes PKOl, oraz Robert Korzeniowski. Zaplanowano również dyskusje panelowe na temat roli edukacji w kulturze kibicowania, organizacji imprez masowych czy budowania wzorców pozytywnych kibicowania wśród kibiców przeciwnych drużyn.